Nabór do klasy I

 

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Pilchowice Zarządzeniem nr 0050.6.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli i  szkół podstawowych. 

 

 

pdf
576228

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów - NOWE

pdf
177551


Komunikat dotyczący rekrutacji - NOWE

pdf
408333


Uchwała Rady Gminy Pilchowice

pdf
803656


Informacja dotycząca rekrutacji do klasy I

pdf
1085152


Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021

pdf
1085554


Wniosek o przyjęcie do klasy I (dotyczy dzieci urodzonych w roku 2014).

pdf
1195977


Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021 (dotyczy dzieci spoza obwodu)

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach