Filmowo,bajkowo, komiksowo

2020-02-25

 
Filmowo, bajkowo, komiksowo - pod takim hasłem w tym roku szkolnym  Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę karnawałową. Uczniowie klas V - VIII w przepięknych strojach bawli się na dużej sali gimnastycznej. O profesjonalną oprawę muzyczną i oświetlenie zadbał DJ Leszek, który sprawił, że wszyscy doskonale się bawili. Podczas zabawy nauczyciele wybrali sposód uczniów  trójkę najlepiej przebranych osób. Przyznano dyplomy i upominki w następujących kategoriach:

  • najoryginalniejszy strój 
  • najfajniejszy strój 
  • najładniejszy strój 

Nie brakowało również słodkiego poczęstunku ufundowanego przez Radę Rodziców. 

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach