• przewodniczący: Adam Owczorz

  • zastępca przewodniczącego: Agnieszka Tekieli

  • skarbnik: Anna Hercog

  • sekretarz:  Urszula Cichoń

  


 Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi  60 zł - na każde dziecko.

 

Składki można wpłacać na konto Rady Rodziców

 

28 8460 0008 2002 0006 2141 0001 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach