• przewodnicząca: Małgorzata Szmit

  • zastępca przewodniczącej: Beata Miącz-Pałka

  • skarbnik: Lidia Bondza

  • sekretarz: Joanna Ludwik

  


 Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi  50 zł - na każde dziecko.

 

Składki można wpłacać na konto Rady Rodziców

 

28 8460 0008 2002 0006 2141 0001 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

pdf
plik pdf - 419.4 KB

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2019/2020

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach