pdf
plik pdf - 108.8 KB

(Aktualizacja planu - II półrocze)

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach