Wymagania edukacyjne dla klasy I

pdf
802346

Edukacja wczesnoszkolna

pdf
451268

Język angielski

pdf
290343

Język  mniejszości narodowej - język niemiecki 

pdf
321455

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy II

pdf
173805

Edukacja wczesnoszkolna

pdf
467207

Język angielski

pdf
290343

Język  mniejszości narodowej - język niemiecki 

pdf
405200

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy III

pdf
128859

Edukacja wczesnoszkolna

pdf
818546

Język angielski

pdf
290343

Język  mniejszości narodowej - język niemiecki 

pdf
365456

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy IV

pdf
864047

Język polski

pdf
719571

Język angielski

pdf
285297

Matematyka

pdf
341054

Przyroda

rar
2305185

Historia

pdf
290574

Informatyka

zip
61685

Technika

pdf
182195

Plastyka

pdf
172986

Muzyka

pdf
815814

Wychowanie fizyczne

pdf
342766

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy VI

pdf
949984

Język polski

pdf
899202

Język angielski

pdf
317875

Język  mniejszości narodowej- język niemiecki 

pdf
140518

Własna historia i kultura Niemiec

pdf
432358

Matematyka

pdf
77097

Geografia

pdf
2387996

Biologia

pdf
1438710

Historia

pdf
1047446

Informatyka

rar
923683

Technika

pdf
182195

Plastyka

pdf
246138

Muzyka

pdf
800811

Wychowanie fizyczne

pdf
411981

Religia

Wymagania edukacyjne dla klas VII

pdf
1034282

Język polski

pdf
503899

Język angielski

pdf
587481

Język niemiecki

pdf
413031

Matematyka

pdf
1506539

Fizyka

pdf
433382

Chemia

pdf
1358498

Geografia

pdf
107441

Biologia

pdf
1544907

Historia

pdf
329945

Informatyka

pdf
182195

Plastyka

pdf
246138

Muzyka

pdf
800811

Wychowanie fizyczne

pdf
428830

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy VIII

pdf
1028826

Język polski

pdf
334574

Język angielski

pdf
422057

Język niemiecki

pdf
402814

Matematyka

pdf
1656053

Fizyka

pdf
322128

Chemia

pdf
75878

Geografia

pdf
592551

Biologia

pdf
1427338

Historia

pdf
1215234

Wiedza o społeczeństwie

pdf
1317377

Informatyka

pdf
800811

Wychowanie fizyczne

pdf
451152

Religia

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach