Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilczy

Adres:
ul. Karola Miarki 27
44-189 Wilcza


telefony:
32 239 74 96 – sekretariat
32 236 36 78 – intendent


e-mail: zspwilcza@pilchowice.pl

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach