Logopeda szkolny : Grażyna Tańska

 

 

"Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa
- dzięki językowi można bowiem porządkować otaczający świat,
nauczać zasad obowiązujących w społeczeństwie".

                                                                               /prof. Jagoda Cieszyńska/

 

 

  

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach