Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Reading is magic” jest skierowana do uczniów klas drugich i trzeciej oraz będzie realizowana od października do maja. Celem innowacji jest wprowadzenie uczniów w świat książek w języku angielskim. Na zajęciach czytane są książeczki z serii Pearson English Kids Readers, w których występują popularni bohaterowie z bajek Disnay’a oraz z podręczników używanych podczas lekcji języka angielskiego „New English Adventure”. Praca z poszczególnymi książkami odbywa się po przerobieniu treści z każdego rozdziału. Czytanie książki poprzedza dyskusja na temat okładki oraz tytułu bajki. Następnie nauczyciel czyta głośno treść opowiadania i pokazuje dzieciom towarzyszące poszczególnym fragmentom obrazki, w międzyczasie zadaje pytania sprawdzając czy uczniowie zrozumieli usłyszany tekst. Kolejnym etapem jest wypisanie nowych lub trudnych wyrazów i wyrażeń na przygotowanych kartkach, które później trafią do specjalnego pudełka o nazwie „Magic Box”. Uczniowie w grupach odgrywają przydzielone fragmenty bajki, utrwalając w ten sposób wprowadzone wiadomości. Wprowadzone działania powodują, że zajęcia są dla uczniów interesujące i angażujące. Ponadto, motywują do czytania i słuchania bajek w języku angielskim już od najmłodszych lat.


 

„Zeszyt jak malowany” - myślenie wizualne na lekcjach matematyki i nie tylko” to innowacja pedagogiczna, której adresatami są uczniowie klas IV – VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października do czerwca 2023 roku. Nadrzędnym celem jest szerzenie idei myślenia wizualnego w edukacji. Myślenie wizualne jest połączeniem zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów, ikon i rysunków. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez wszystkich ludzi. Elementy sketchnotingu będą wprowadzane na lekcjach matematyki i techniki na bieżąco w trakcie całego roku szkolnego. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznają się z rysnotką stworzoną przez nauczyciela. Poznają ikony wykorzystywane w sketchnotingu (np. linie, ramki, dymki, chmurki, łączniki, strzałki, twarze i ludziki, emocje). Na kolejnych zajęciach uczniowie będą tworzyli własne rysnotki, z których będą mogli korzystać na różnych zajęciach.


 

Adresatami tej innowacji są 6 latki, dzieci najstarszej grupy przedszkolnej “Słoneczka”. Czas realizacji obejmuje okres od października do listopada 2022 roku. Innowacja „Zakodowana podróż” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat. Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”.
Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Kompetencje te rozwijane będą w połączeniu z poszerzaniem wiadomości na temat kontynentów. Odbywając podróż po każdym kolejnym kontynencie, dzieci odkryją ciekawostki związane z danymi miejscami, zapoznają się z ich historią, kulturą, poszukają też w każdym z tych miejsc elementów programowania. Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, poznawać otoczenie poprzez działanie. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. W tej innowacji szczególny nacisk chcę położyć na zwrócenie uwagi na rozwój technologii i sposób nauczania programowania w różnych zakątkach świata.


 

 

Adresatami innowacji "Misiowy przyjaciel" są dzieci 5, 6-letnie z grupy „Misie”. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023, a  ajęcia odbywać się będą  w ramach zajęć dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych. Nadrzędnym celem innowacji jest wypracowanie właściwych norm zachowań dzieci w przedszkolu oraz w domu poprzez wprowadzenie do grupy przedszkolnej „Misiowego przyjaciela”. W połowie września dzieci otrzymają „magiczną przesyłkę”, która będzie zawierała pluszaka wraz z listem oraz skoroszytem. W liście zostaną zamieszczone informacje skąd pochodzi miś („Kraina grzeczności i dobroci”), i że przybywa do grupy „Misie” ponieważ słyszał, że chodzą tam same wspaniałe dzieci i postanowił wspólnie z nimi spędzać czas. „Miś Grzeczniś” na dobre zamieszka w naszej sali i będzie bacznie obserwował zachowanie dzieci w trakcie ich pobytu w przedszkolu. Co piątek wybierze się z wybranym dzieckiem do domu, aby wspólnie z nim i jego rodziną spędzić czas. Wydarzenia, które spotkały misia oraz dziecko opiszą rodzice wraz ze swoją pociechą. Opowiadanie włożą do skoroszytu, który wraz z misiem wróci w poniedziałek do przedszkola. Zadaniem dziecka będzie opieka nad misiem przez cały weekend oraz dawanie przykładu właściwym zachowaniem. Swoją przygodę z misiem każde dziecko przerysuje na papier i piękną ilustracją zasili „Misiowy skoroszyt”. W każdy poniedziałek będziemy czytać historię „Misia Grzecznisia” i jego współtowarzysza danego weekendu. Na koniec roku z utworzonych opowiadań oraz prac zostanie wykonana książeczka i wydana dzieciom do domu na pamiątkę.


 

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VIIa. Czas realizacji obejmuje okres od października do czerwca 2021roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć unijnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Innowacja „Matematyczni detektywi, czyli na tropie matematyki w życiu codziennym” jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Na podstawie obserwacji zauważyłam, że uczniowie nie wiedzą do końca po co im wiedza  i umiejetności matematyczne. Tym bardziej, że dla wielu uczniów matematyka to trudny przedmiot, który budzi obawy i lęki. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z matematyki była potrzeba ukazania im zastosowań tego przedmiotu w życiu codziennym. Jako nauczyciel wiem, że nie chodzi o uczenie się na pamięć, o wkuwanie wzorów i rozwiązywanie serii schematycznych zadań, w których zmieniają się tylko liczby. Nie uczymy się matematyki wyłącznie po to aby coś zapamiętać, tylko po to aby ćwiczyć mózg. Nauka matematyki zmusza do tego, by nauczyć się przede wszystkim logicznie myśleć, analizować i wnioskować. Realizowane treści poruszają problem wykorzystywania wiedzy szkolnej w rozwiązywaniu praktycznych problemów (np. planowanie remontu, wyjazdu, imprezy rodzinnej, zakupy, korzystanie z mapy czy rozkładu jazdy). Tematyka zagadnień  innowacji  łączy się z przeżyciami i doświadczeniami uczniów. Nadrzędnym celem tej innowacji jest nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej na matematyce wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.


 

Adresatami tej innowacji są uczniowie klasy VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021, a zajęcia odbywać się będą w ramach projektu „Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Wilczy”. Nadrzędnym celem jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności pisania w języku angielskim, zaznajomienie się zasadami i sposobem pisania krótkich tekstów na egzaminie ósmoklasisty oraz poszerzenie zakresu słownictwa. Dla uczniów został przygotowany projekt etwinning z partnerami z Norwegii, którego celem jest pisanie dużej ilości listów w języku angielskim. Innowacja ta zaspokoi potrzeby uczniów, którzy interesują się językiem angielskim, ponieważ będziemy korzystać z materiałów autentycznych między innymi tych przesłanych przez naszych kolegów z Norwegii. Istotne jest również rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych w ramach wszystkich kompetencji (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na pisanie. Duża część pracy innowacyjnej obejmie wykorzystanie technologii komputerowej do pracy nad projektem etwinning FRIENSHIP KNOWS NO DISTANCE, co pozwoli na zmianę koncepcji nauczania, a tym samym przyczyni się do zwiększenia jakości prowadzonych zajęć. Najważniejszymi celami tej innowacji jest rozwijanie kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności swobodnego pisania w języku angielskim. Innowacja ma również na celu kształtowanie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktycznych sytuacjach na egzaminie ósmoklasisty oraz zaznajomienie uczniów z różnymi strategiami na poprawne napisanie tekstu na egzaminie. Tematyka innowacji będzie zgodna z wymaganiami ogólnymi i będzie obejmowała zagadnienia ujęte w podstawie programowej.


 

Innowacja pedagogiczna „Vocabulary is easy!". Wykorzystywanie mnemotechnik w przyswajaniu słownictwa w języku angielskim” jest realizowana na lekcjach języka angielskiego w klasach 6A i 6B. Niniejsza innowacja ma na celu uświadomienie uczniów, że „wkuwanie” nie ma sensu. Umysł potrzebuje co najmniej kilka razy utrwalić dane słowo żeby je zapamiętać i nie jest to możliwe w ciągu jednej sesji nauki. W związku z tym, uczniowie na zajęciach poznają różne metody zapamiętywania np. wyszukują podobne w brzmieniu słowa polskie do słów angielskich, tworzą mapy myśli. Ponadto, uczniowie korzystają z aplikacji wspomagających systematyczną naukę takich jak Quizlet, InstaLing, Learning apps , Kahoot itp. Dzięki temu mogą utrwalać wprowadzone słownictwo poprzez granie w gry i rozwiązywanie quizów, zarówno indywidualnie jak i rywalizując między sobą podczas lekcji. Co więcej, dzięki aplikacji InstaLing mogą również śledzić swoje postępy w przyswajaniu słówek.

 


 

Adresatami tej innowacji jest klasa VIb i realizowana jest od 2020 do stycznia 2021. Celem tej innowacji jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania przeszłością swoich bliskich, by mogli zobaczyć, że sami są częścią historii swojej rodziny, miejscowości, kraju oraz poznanie rodzin, które być może zapisały się na kartach historii. Kolejnym celem innowacji jest poszukiwaniei rozwijanie aktywności badawczej poprzez poznanie różnorodnych świadectw kultury z przeszłości. Chcemy dowiedzieć się czy brali udział w wojnie, w powstaniach, czy działali przeciwko niesprawiedliwości czy krzywdzie, a może byli zwykłymi codziennymi bohaterami swojej rodziny. W ramach tej innowacji uczniowie podjęli się ciekawych działań, m.in. próbowali odtworzyć obraz  szkoły swoich rodziców i dziadków zachowany w ich  pamięci, dociekali, które tradycje i obrzędy rodzinne  zachowały się a które już zanikły, przeprowadzali wywiad z najstarszym członkiem swojej rodziny o tym jak się kiedyś żyło. W ramach realizacji naszej innowacji zaprosiliśmy do współpracy Waldemara Pietrzaka - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, który dzięki swoim zainteresowaniom w dziedzinie genealogii oraz ogromnym poczynaniom w  poszukiwaniu swoich przodków, przedstawił uczniom naszej szkoły  bardzo ciekawie sposoby poszukiwania przodków, strony, które można wykorzystać w poszukiwaniach, nazwy których kiedyś używano nazywając poszczególnych członków rodziny, a dziś już zapomnianych. Uwieńczeniem innowacji było wykonanie przez uczniów drzewa genealogicznego swojej rodziny. Powstały bardzo piękne i okazałe drzewa a sami uczniowie mogli się dowiedzieć np. o tym że są dalekim krewnym swojej koleżanki/ kolegi z klasy.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach