Innowacje pedagogiczne


Success in English writing tasks

Adresatami tej innowacji są uczniowie klasy VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021,
a zajęcia odbywać się będą w ramach projektu „Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Wilczy”. Nadrzędnym celem jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności pisania w języku angielskim, zaznajomienie się zasadami i sposobem pisania krótkich tekstów na egzaminie ósmoklasisty oraz poszerzenie zakresu słownictwa. Dla uczniów został przygotowany projekt etwinning z partnerami
z Norwegii, którego celem jest pisanie dużej ilości listów w języku angielskim. Innowacja ta zaspokoi potrzeby uczniów, którzy interesują się językiem angielskim, ponieważ będziemy korzystać z materiałów autentycznych między innymi tych przesłanych przez naszych kolegów z Norwegii. Istotne jest również rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych w ramach wszystkich kompetencji (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na pisanie. Duża część pracy innowacyjnej obejmie wykorzystanie technologii komputerowej do pracy nad projektem etwinning FRIENSHIP KNOWS NO DISTANCE, co pozwoli na zmianę koncepcji nauczania, a tym samym przyczyni się do zwiększenia jakości prowadzonych zajęć. Najważniejszymi celami tej innowacji jest rozwijanie kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności swobodnego pisania w języku angielskim. Innowacja ma również na celu kształtowanie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktycznych sytuacjach na egzaminie ósmoklasisty oraz zaznajomienie uczniów z różnymi strategiami na poprawne napisanie tekstu na egzaminie. Tematyka innowacji będzie zgodna z wymaganiami ogólnymi i będzie obejmowała zagadnienia ujęte w podstawie programowej.


 

Innowacja pedagogiczna „Vocabulary is easy!". Wykorzystywanie mnemotechnik w przyswajaniu słownictwa w języku angielskim” jest realizowana na lekcjach języka angielskiego w klasach 6A i 6B. Niniejsza innowacja ma na celu uświadomienie uczniów, że „wkuwanie” nie ma sensu. Umysł potrzebuje co najmniej kilka razy utrwalić dane słowo żeby je zapamiętać i nie jest to możliwe w ciągu jednej sesji nauki. W związku z tym, uczniowie na zajęciach poznają różne metody zapamiętywania np. wyszukują podobne w brzmieniu słowa polskie do słów angielskich, tworzą mapy myśli. Ponadto, uczniowie korzystają z aplikacji wspomagających systematyczną naukę takich jak Quizlet, InstaLing, Learning apps , Kahoot itp. Dzięki temu mogą utrwalać wprowadzone słownictwo poprzez granie w gry i rozwiązywanie quizów, zarówno indywidualnie jak i rywalizując między sobą podczas lekcji. Co więcej, dzięki aplikacji InstaLing mogą również śledzić swoje postępy w przyswajaniu słówek.

 


 

Adresatami tej innowacji jest klasa VIb i realizowana jest od 2020 do stycznia 2021. Celem tej innowacji jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania przeszłością swoich bliskich, by mogli zobaczyć, że sami są częścią historii swojej rodziny, miejscowości, kraju oraz poznanie rodzin, które być może zapisały się na kartach historii. Kolejnym celem innowacji jest poszukiwanie
i rozwijanie aktywności badawczej poprzez poznanie różnorodnych świadectw kultury z przeszłości. Chcemy dowiedzieć się czy brali udział w wojnie, w powstaniach, czy działali przeciwko niesprawiedliwości czy krzywdzie, a może byli zwykłymi codziennymi bohaterami swojej rodziny. W ramach tej innowacji uczniowie podjęli się ciekawych działań, m.in. próbowali odtworzyć obraz  szkoły swoich rodziców i dziadków zachowany w ich  pamięci, dociekali, które tradycje i obrzędy rodzinne  zachowały się a które już zanikły, przeprowadzali wywiad z najstarszym członkiem swojej rodziny o tym jak się kiedyś żyło.

  

 

W ramach realizacji naszej innowacji zaprosiliśmy do współpracy Waldemara Pietrzaka - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, który dzięki swoim zainteresowaniom w dziedzinie genealogii oraz ogromnym poczynaniom w  poszukiwaniu swoich przodków, przedstawił uczniom naszej szkoły  bardzo ciekawie sposoby poszukiwania przodków, strony, które można wykorzystać w poszukiwaniach, nazwy których kiedyś używano nazywając poszczególnych członków rodziny, a dziś już zapomnianych. Uwieńczeniem innowacji było wykonanie przez uczniów drzewa genealogicznego swojej rodziny. Powstały bardzo piękne i okazałe drzewa a sami uczniowie mogli się dowiedzieć np. o tym że są dalekim krewnym swojej koleżanki/ kolegi z klasy.


 

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VIIa. Czas realizacji obejmuje okres od października do czerwca 2021roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć unijnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Innowacja „Matematyczni detektywi, czyli na tropie matematyki w życiu codziennym” jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Na podstawie obserwacji zauważyłam, że uczniowie nie wiedzą do końca po co im wiedza  i umiejetności matematyczne. Tym bardziej, że dla wielu uczniów matematyka to trudny przedmiot, który budzi obawy i lęki. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z matematyki była potrzeba ukazania im zastosowań tego przedmiotu w życiu codziennym. Jako nauczyciel wiem, że nie chodzi o uczenie się na pamięć, o wkuwanie wzorów
i rozwiązywanie serii schematycznych zadań, w których zmieniają się tylko liczby.Nie uczymy się matematyki wyłącznie po to aby coś zapamiętać, tylko po to aby ćwiczyć mózg. Nauka matematyki zmusza do tego, by nauczyć się przede wszystkim logicznie myśleć, analizować i wnioskować. Realizowane treści poruszają problem wykorzystywania wiedzy szkolnej w rozwiązywaniu praktycznych problemów (np. planowanie remontu, wyjazdu, imprezy rodzinnej, zakupy, korzystanie z mapy czy rozkładu jazdy). Tematyka zagadnień  innowacji  łączy się z przeżyciami i doświadczeniami uczniów. Nadrzędnym celem tej innowacji jest nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej na matematyce wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach