Innowacje pedagogiczne

W dzisiejszych czasach dzieci są często zagubione w świecie wartości, są bombardowane obrazami idealnych ludzi (o idealnej sylwetce, urodzie, niezwykłej mądrości itp.). Informacje przekazywane przez media powodują, że nastolatkowie tracą wiarę w samych siebie i nie mają nadziei na spełnienie swoich marzeń. Aby pomóc uczniom poradzić sobie z tym zjawiskiem powstała innowacja pedagogiczna „Godzina wychowawcza z Agnieszką Osiecką”, która porusza 12 ważnych tematów: poczucie i świadomość własnej wartości, zaufanie, nieszablonowość, manipulacja i podatność na sugestie, odmawianie i wypowiadanie swojego zdania, nuda, odpowiedzialność za obietnicę, formy grzecznościowe „pan” i „pani”, poszanowanie własnego ciała, spełnienie marzeń, wolność, prawda.Punktem wyjścia każdego tematu jest odpowiedni utwór Agnieszki Osieckiej. Staje się on wstępem do głębszego rozważenia danego problemu. Podczas zajęć uczniowie będą próbowali odnaleźć odpowiedzi na wiele ważnych pytań, np. jaka jest moja wartość, czy wszystkim można ufać, jak spełnić marzenia, co sprawia, że jestem wyjątkowy, co mam robić, by mną nie manipulowano? Zajęcia są zorganizowane w taki sposób, by aktywizować uczniów i jak najczęściej oddawać im głos. Podczas lekcji będą używane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).


 

Innowacja BOŻE PODPOWIEDZI MIESIĄCA / KARTKI Z KALENDARZA będzie skierowana w roku szkolnym 2023/2024 do uczniów klasy IV i będzie realizowana w ramach zajęć z religii. Jest to innowacja programowo - metodyczna. Celem innowacji jest wykorzystanie wybranych wydarzeń miesiąca z kalendarza liturgicznego, do nadawania sensu dniom i uważniejszego przeżywania swojej wiary w codzienności. Co miesiąc nauczyciel skupiać będzie uwagę uczniów na: jednym święcie lub uroczystości, jednej osobie świętego,  jednej modlitwie lub jednej piosence. Nauczyciel bedzie udostępniać uczniom szablony kalendarza miesięcznego, lub uczniowie mogą korzystać ze zrobionych kalendarzy przez siebie. Praca z kalendarzem może być także stroną w zeszycie. Praca z kalendarzem będzie trwała od listopada do maja całego roku szkolnego: będzie wprowadzeniem do lekcji, do modlitwy, lub do pracy domowej. Uczniowie będą mieli okazję poznać religijne strony, aplikacje i portale. Ważnym elementem innowacji będzie co miesięczna wizualizacja na gazetce szkolnej, która skupi uwagę, zaciekawi i zaangażuje uczniów poprzez kody QR, kartki z cytatami do zabrania ze sobą. Głównymi założeniami zajęć będą: uważniejsze i świadome przeżywanie czasu, poznawanie głębi świąt, wydarzeń religijnych, świętych i bogactwa modlitw, wzrost poczucia odpowiedzialności za własny rozwój życia chrześcijańskiego, bardziej świadome poczucie wspólnoty Kościoła, ewangelizacja rodziny i wspólnoty szkolnej.


 

Innowacja z języka niemieckiego „Deutsch mit Socke” będzie skierowana w roku szkolnego 2023/2024 do uczniów klas I-III i będzie realizowana w ramach zajęć języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego. Jej głównym celem jest uatrakcyjnienie lekcji, zainteresowanie dzieci językiem niemieckim, przygotowanie ich do nauki tego języka w dalszych etapach edukacyjnych oraz rozbudzanie motywacji do nauki języka niemieckiego. W trakcie innowacji dzieci będą oglądać cykl dwudziestu sześciu filmików telewizji WDR „Deutsch mit Socke” – „Niemiecki ze skarpetą”. „Deutsch mit Socke” jest jednocześnie jednym z projektów realizowanych w Polsce przez Goethe Institut. Bohaterami odcinków są: młoda kobieta Esther i pacynka Socke, czerwona skarpetka, która zaczyna dopiero poznawać nie tylko język niemiecki, lecz także otaczający ją świat. Wspomniane w cyklu postaci prowadzą ze sobą zabawne rozmowy na różne życiowe tematy. Przedstawione scenki są pełne humoru i dość burzliwe a to z racji tego, że Socke jest uparta, bardzo śmiała, nieco bezczelna i tryska energią. Esther ma jednak do niej anielską cierpliwość. Scenki wprowadzają swoich widzów w świat języka niemieckiego w naturalny sposób, taki w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Dzieci mogą łatwo utożsamić się ze skarpetką, co jest założeniem prezentowanego materiału filmowego – stwarzanie okazji do komunikowania się w języku obcym. Po zaprezentowanym materiale filmowym uczniowie będą doskonalić swoje kompetencje językowe poprzez wykonywanie kart pracy, ćwiczenia interaktywne na platformach edukacyjnych oraz gry i zabawy „na dywanie”. Podczas innowacji uczniowie wykonają również swoją skarpetkę – pacynkę, którą zastosują podczas zabaw językowych.


 

„Kraina Muzyki – Muzyka to Matematyka” – prowadzący – Beata Walla. Innowacyjna forma działalności będzie miała charakter dydaktyczno – wychowawczy. Jest to innowacja programowa. Jej celem nadrzędnym jest przybliżenie dzieciom świata muzyki, rozbudzanie zainteresowań i stymulowanie wszechstronnego rozwoju przy pomocy dźwięków. Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy I a, realizowana będzie raz w miesiącu w roku szkolnym 2023/20245, od września do czerwca, podczas zajęć gddd. Nowatorstwo innowacji, poza rozbudzaniem wrażliwości i wyobraźni muzycznej za pomocą aktywnego słuchania, polega na odkrywaniu ciekawostek z dziedziny teorii, historii i zasad muzyki. Innowacja ma za zadanie kształtowanie u dzieci(bezpośrednio) u nauczycieli.

 

 

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie poczucia rytmu (muzycznego i matematycznego)
  • doskonalenie umiejętności liczenia, przeliczania na konkretach
  • tworzenie i przeliczanie zbiorów
  • próby zrozumienia symetrii w muzyce i matematyce
  • doświadczanie kodowania muzycznego
  • praca z muzogramem

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Reading is magic” jest skierowana do uczniów klas drugich i trzeciej oraz będzie realizowana od października do maja. Celem innowacji jest wprowadzenie uczniów w świat książek w języku angielskim. Na zajęciach czytane są książeczki z serii Pearson English Kids Readers, w których występują popularni bohaterowie z bajek Disnay’a oraz z podręczników używanych podczas lekcji języka angielskiego „New English Adventure”. Praca z poszczególnymi książkami odbywa się po przerobieniu treści z każdego rozdziału. Czytanie książki poprzedza dyskusja na temat okładki oraz tytułu bajki. Następnie nauczyciel czyta głośno treść opowiadania i pokazuje dzieciom towarzyszące poszczególnym fragmentom obrazki, w międzyczasie zadaje pytania sprawdzając czy uczniowie zrozumieli usłyszany tekst. Kolejnym etapem jest wypisanie nowych lub trudnych wyrazów i wyrażeń na przygotowanych kartkach, które później trafią do specjalnego pudełka o nazwie „Magic Box”. Uczniowie w grupach odgrywają przydzielone fragmenty bajki, utrwalając w ten sposób wprowadzone wiadomości. Wprowadzone działania powodują, że zajęcia są dla uczniów interesujące i angażujące. Ponadto, motywują do czytania i słuchania bajek w języku angielskim już od najmłodszych lat.


 

„Zeszyt jak malowany” - myślenie wizualne na lekcjach matematyki i nie tylko” to innowacja pedagogiczna, której adresatami są uczniowie klas IV – VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października do czerwca 2023 roku. Nadrzędnym celem jest szerzenie idei myślenia wizualnego w edukacji. Myślenie wizualne jest połączeniem zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów, ikon i rysunków. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez wszystkich ludzi. Elementy sketchnotingu będą wprowadzane na lekcjach matematyki i techniki na bieżąco w trakcie całego roku szkolnego. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznają się z rysnotką stworzoną przez nauczyciela. Poznają ikony wykorzystywane w sketchnotingu (np. linie, ramki, dymki, chmurki, łączniki, strzałki, twarze i ludziki, emocje). Na kolejnych zajęciach uczniowie będą tworzyli własne rysnotki, z których będą mogli korzystać na różnych zajęciach.


 

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VIIa. Czas realizacji obejmuje okres od października do czerwca 2021roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć unijnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Innowacja „Matematyczni detektywi, czyli na tropie matematyki w życiu codziennym” jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Na podstawie obserwacji zauważyłam, że uczniowie nie wiedzą do końca po co im wiedza  i umiejetności matematyczne. Tym bardziej, że dla wielu uczniów matematyka to trudny przedmiot, który budzi obawy i lęki. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z matematyki była potrzeba ukazania im zastosowań tego przedmiotu w życiu codziennym. Jako nauczyciel wiem, że nie chodzi o uczenie się na pamięć, o wkuwanie wzorów i rozwiązywanie serii schematycznych zadań, w których zmieniają się tylko liczby. Nie uczymy się matematyki wyłącznie po to aby coś zapamiętać, tylko po to aby ćwiczyć mózg. Nauka matematyki zmusza do tego, by nauczyć się przede wszystkim logicznie myśleć, analizować i wnioskować. Realizowane treści poruszają problem wykorzystywania wiedzy szkolnej w rozwiązywaniu praktycznych problemów (np. planowanie remontu, wyjazdu, imprezy rodzinnej, zakupy, korzystanie z mapy czy rozkładu jazdy). Tematyka zagadnień  innowacji  łączy się z przeżyciami i doświadczeniami uczniów. Nadrzędnym celem tej innowacji jest nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej na matematyce wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.


 

Adresatami tej innowacji są uczniowie klasy VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021, a zajęcia odbywać się będą w ramach projektu „Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Wilczy”. Nadrzędnym celem jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności pisania w języku angielskim, zaznajomienie się zasadami i sposobem pisania krótkich tekstów na egzaminie ósmoklasisty oraz poszerzenie zakresu słownictwa. Dla uczniów został przygotowany projekt etwinning z partnerami z Norwegii, którego celem jest pisanie dużej ilości listów w języku angielskim. Innowacja ta zaspokoi potrzeby uczniów, którzy interesują się językiem angielskim, ponieważ będziemy korzystać z materiałów autentycznych między innymi tych przesłanych przez naszych kolegów z Norwegii. Istotne jest również rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych w ramach wszystkich kompetencji (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na pisanie. Duża część pracy innowacyjnej obejmie wykorzystanie technologii komputerowej do pracy nad projektem etwinning FRIENSHIP KNOWS NO DISTANCE, co pozwoli na zmianę koncepcji nauczania, a tym samym przyczyni się do zwiększenia jakości prowadzonych zajęć. Najważniejszymi celami tej innowacji jest rozwijanie kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności swobodnego pisania w języku angielskim. Innowacja ma również na celu kształtowanie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktycznych sytuacjach na egzaminie ósmoklasisty oraz zaznajomienie uczniów z różnymi strategiami na poprawne napisanie tekstu na egzaminie. Tematyka innowacji będzie zgodna z wymaganiami ogólnymi i będzie obejmowała zagadnienia ujęte w podstawie programowej.


 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach