Funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy pełni pan mgr Artur Mielczarek


Funkcję wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy pełni pani mgr Magdalena Żyła

 

 

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy

 

mgr Ewelina Bienek

język angielski

mgr Agata Borkowska

język polski
mgr Justyna Diak przyroda, geografia, plastyka, wychowawca świetlicy
mgr Bogumiła Dudziak matematyka, technika
mgr Beata Gola  edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz 
mgr Lucyna Górecka wychowawca świetlicy, religia
mgr Iwona Grabania chemia
mgr Małgorzata Kabała fizyka 
mgr Monika Kaczmarek nauczyciel wspomagający
mgr Halina Kozubek  edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Kożusznik  matematyka, informatyka
mgr Justyna Kubicka  język angielski
mgr Urszula Kućmierczyk  edukacja wczesnoszkolna
mgr Michaela Losza historia, oligofrenopedagog
mgr Grzegorz Mandelka religia
mgr Artur Mielczarek historia
mgr Iwona Pietrucha pedagog, wychowawca świetlicy,
mgr Agnieszka Pijanowska edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mirosława Poralla wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy,
mgr Dawid Sadecki wychowanie fizyczne
mgr Ewa Szczerbetka biologia
mgr Nikoletta Szymura język niemiecki
mgr Grażyna Tańska logopeda, doradztwo zawodowe
mgr Marzena Tkocz wychowanie fizyczne
mgr Lidia Węgrzyk-Łanowa muzyka
mgr Janina Więcław język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Magdalena Żyła język angielski
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach