Funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy pełni pan mgr Artur Mielczarek


Funkcję wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy pełni pani mgr Magdalena Żyła

 

 

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy

 

mgr Ewelina Bienek

język angielski

mgr Agata Borkowska

język polski, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Diak przyroda, geografia, plastyka, wychowawca świetlicy
mgr Bogumiła Dudziak matematyka, technika
mgr Beata Gola  edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz 
mgr Iwona Grabania chemia
mgr Małgorzata Kabała fizyka 
mgr Monika Kaczmarek nauczyciel wspomagający
mgr Halina Kozubek  edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Kożusznik  matematyka, informatyka
mgr Justyna Kubicka edukacja wczesnoszkolna
mgr Michaela Losza historia, oligofrenopedagog
mgr Artur Mielczarek historia
mgr Joanna Musiał psycholog
mgr Sylwia Musiałek język niemiecki
mgr Monika Nowak wychowawca świetlicy
mgr Iwona Pietrucha pedagog, wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Pijanowska edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewelina Popiołkiewicz religia
mgr Małgorzata Szmit doradztwo zawodowe
mgr Grażyna Tańska logopeda
mgr Beata Walla edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Mirosława Wilk wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy
mgr Ewa Zmarzły biologia
mgr Magdalena Żyła język angielski

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach