Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Nasza szkoła  otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 43 750zł.

Program wspiera szkoły podstawowe realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami: uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Głównym celem ProgramuAktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.

Za sprawną realizację Programu odpowiedzialny jest koordynator Magdalena Żyła. Na cały rok szkolny koordynator projektu, zaplanował działania związane z wykorzystaniem TIK w edukacji. Został powołany Nauczycielski Zespół do spraw TIK, oraz została nawiązana współpraca ze szkołą w Żernicy w ramach Sieci szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica – edycja 2022.

Zakupione zostały sprzęty oraz pomoce dydaktyczne:

 

  • pomoce dydaktyczne do terapii psychoneurologicznej,
  • dywan interaktywny FunFloor z pakietem rewalidacyjnym,
  • Karty do terapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • Pomoce dydaktyczne do terapii psychologicznej,
  • Program multimedialny Mtalent,
  • Programy multimedialny- rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych,
  • Monitor interaktywny z komputerem OPS,
  • Laptop do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu są systematycznie wykorzystywane  podczas zajęć indywidualnych, zajęć w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz zajęć lekcyjnych. Relację z takich zajęć można zobaczyć TUTAJ 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach