Projekt 13 XII 1981 - PAMIĘTAMY!

Rozpowszechnienie informacji o przystąpieniu szkoły do projektu


W tym roku obchodzić będziemy 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W związku z tym nasza szkoła przystąpiła do projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! Jego nadrzędnym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania tego ważnego wydarzenia z historii Polski. Wszystkie akcje i działania podjęte przez naszą placówkę będą systematycznie publikowane na stronie internetowej.

Kącik patriotyczno – historyczny "40 LAT PO STANIE WOJENNYM"


W ramach realizacji projektu Pamięć81 "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie" w naszej szkole przygotowano kącik patriotyczno - historyczny pod hasłem "40 lat po stanie wojennym". Zachęcamy do obejrzenia galerii.

Udział w wykładach w ramach działań "Odkrywamy Historię Solidarności"


Nauczyciele historii z naszej szkoły brali udział w wykładach:

• "ZDARZENIA, KTÓRE OBUDZIŁY DUCHA WOLNOŚCI"

• " ZNANE I NIEZNANE O SOLIDARNOŚCI LAT OSIEMDZIESIĄTYCH REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO"

• " PAMIĘĆ O TYCH, KTÓRZY WSPÓŁTWORZYLI ZWIĄZEK SOLIDARNOŚĆ"

Projekcja filmu "Nie zabierajcie mamy"


9 listopada klasa VIIb oraz 18 listopada klasy VIIIa i VIIIb uczestniczyły w projekcji filmu dokumentalnego "Nie zabierajcie mamy". Film miał na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach