VI edycja konkursu MEGA ŚREDNIA

2021-07-01

Mega Średnia! Mamy to!

Nasza szkoła wzięła udział w VI edycji konkursu Mega Średnia, organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą przy UG Pilchowice. W bieżącym roku szkolnym do rywalizacji zgłosiliśmy 4 zespoły reprezentowane przez uczniów klas VIII. Zadaniem tych trzyosobowych grup było podniesienie średniej ocen całego zespołu o jak największą wartość w ciągu roku szkolnego w porównaniu ze średnią zespołu w poprzednim roku szkolnym. Celem konkursu była więc integracja uczniów, podniesienie poczucia własnej wartości  oraz motywacja do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

No i udało się! Na cztery zespoły z naszej szkoły na zwycięskim podium stanęły dwa:

  • I miejsce zajął zespół w składzie: Apolonia L.; Oliwia F., Alicja K.

  • III miejsce zajął zespół w składzie: Karol S., Wojciech W., Bartosz B.

Atrakcyjne nagrody ufundowała dla uczniów GKRPA. Laureaci I miejsca otrzymali tablety, natomiast III – bony podarunkowe do sklepu 4F w wysokości 400 zł.

Jak widać warto się starać. Zachęcamy naszych uczniów – bierzcie przykład z waszych starszych kolegów!

Dziękujemy GKRPA za możliwość udziału w konkursowych zmaganiach i za cenne nagrody.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach