Ogólnopolska Kampania „Postaw na Rodzinę”

2022-04-26

Dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Pilchowicach w naszej szkole realizujemy Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę”. Kampania ma na celu wspieranie pozytywnego obrazu rodziny – jako skutecznej metody chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami.
Rodzina to wielka siła! – to hasło najnowszej edycji 2022. Uczniowie oraz rodzice otrzymają ulotki informacyjne,
w których autorzy kampanii pokazują, że mama, tata i dzieci to drużyna na dobre i na złe, która potrafi stawić czoła każdemu wyzwaniu.
Podczas lekcji wychowawczych będziemy realizować dołączone do materiałów scenariusze zajęć.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach