Podsumowanie akcji GÓRA GROSZA

2023-03-02

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do XXIII ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Zebrane środki będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W tym na tworzenie i dofinansowanie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, placówek pogotowia rodzinnego oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.

Wolontariat chcąc zachęcić uczniów do zbiórki pieniędzy ogłosił  szkolny konkurs. Po przeliczeniu wszystkich pieniędzy  okazało się, że klasa III, która zebrała największą kwotę pieniędzy odbierze pamiątkowy dyplom oraz słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. Zwycięzcom udało się zgromadzić 230,70 złotych, a całej szkole  - 645,98.  Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy!

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach