Program Profilaktyczny Domowi Detektywi

2022-05-22

Od kilku lat w naszej szkole, dzięki współpracy z GKRPA w Pilchowicach, klasy V realizują program profilaktyczny Domowi Detektywi.
Celem programu jest profilaktyka zachowań ryzykownych - opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród naszych uczniów. Niestety, statystyki są zatrważające – po alkohol sięgają coraz młodsi! Podczas 5 kolejnych tygodni uczniowie pracują, mając do dyspozycji specjalne zeszyty z treściami z Programu. Komiksowa forma zajęć sprawia, ze chętnie włączają się do pracy. Program realizowany jest w większości w szkole, podczas lekcji wychowawczych, ale również w domowych warunkach, przy czym Rodzice poświęcają dziecku zaledwie 1 h tygodniowo, jest to forma pomocy w wypełnianiu kolejnych zadań, rozmowa itp. 

W tym roku również Program Domowi Detektywi realizowała klasa V pod kierunkiem swojej wychowawczyni. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę, chętnie pracowali w szkole i w domu. Projekt zakończył się podsumowaniem w wiadomości w formie konkursu – quizu. W tym miejscu dziękujemy Rodzicom uczniów klasy V za wspólne działania w ramach Domowych Detektywów. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki w postaci pendrive, które zasponsorowała nam Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Serdecznie dziękujemy!

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach