2022-05-30

W dniach 30-31.05.2022r. uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Archipelagi Skarbów”. Podczas tych dwóch dni mieli okazję podyskutować na tematy wartości, jakim powinni się kierować młodzi ludzie w życiu dorosłym, obejrzeli kilka krótkich filmików przedstawiających różne sytuacje z życia znanych ludzi filmu i sportu, mieli sposobność sprawdzić się podczas zabawy w dramę (odgrywanie ról), rozmawiali o swoich pasjach. Chętni sprawdzali się również podczas prezentacji zadań domowych w drugim dniu warsztatów – zadaniem domowym było stworzenie pracy konkursowej (wiersza, prezentacji, filmu, plakatu itp.) na wskazane tematy związane z programem.

Program „Archipelagi Skarbów” jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących, które mają związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych. Te czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub świeckim). Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki).

Udział naszej młodzieży w tym wydarzeniu był możliwy dzięki GKRPA w Pilchowicach - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za sfinansowanie Archipelagów Skarbów. Kłaniamy się również Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilchowicach, którego personel umożliwił nam spędzenie tego czasu w swojej sali, udostępniając jednocześnie niezbędne wyposażenie.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach