BÓBR - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

2022-11-09

W dniach 8 i 9 listopada 2022r. uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie informatycznym Bóbr, starsi uczniowie w kategorii Junior, zaś młodsi w kategorii Beniamin. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. Wszelkie informacje oraz zadania z lat poprzednich można znaleźć na stronie www.bobr.edu.pl Dzięki udziałowi w Konkursie Bóbr uczniowie mogą zmierzyć się z rówieśnikami z całej Polski oraz sprawdzić lub odkryć swoje umiejętności, które już teraz mogą się przydać w Twoim życiu prywatnym lub dalszej nauce, a w przyszłości – w życiu zawodowym – mogą gwarantować jeszcze większe korzyści!
Konkurs Bóbr to polska edycja międzynarodowego konkursu, który każdego roku odbywa się dokładnie w tym samym czasie w ponad pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Bóbr powstał na Litwie w 2004 roku, natomiast do Polski zawitał w 2006 roku. Zadania konkursowe tworzone i wybierane są podczas zjazdów, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w konkursie.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach