Akcja szkolnego wolontariatu.

2022-11-22

Dokarmianie ptaków zimą jest niezwykle ważne. Choć śnieżna i mroźna zima jeszcze nie nadeszła, to i tak uczniowie z szkolnego wolontariatu zainteresowali się tym jakże bardzo ważnym tematem. Dlatego już w listopadzie wolontariusze ogłosili zbiórke karmę, zwrócili sie również do rodziców z prośbą o podarowanie szkole kamników. Pomysł i akcja cieszyły się sporym zinteresowaniem. Otrzymaliśmy mnóstwo gotowej karmy, nasion i kul zbożowych oraz 3 karmniki, które zostały zainstalowane na terenie naszej szkoły, tuż obok drzew i krzewów najczęściej odwiedzanych przez naszych skrzydlatych przyjaciół. Teraz co dziennie wyznaczone osoby z wolontariatu będę sprawdzały ilość i jakość pokarmu w karmnikach. Bowiem pokarm nie może być w nich mokry. Pamiętajmy zima to bardzo trudny czas dla ptaków. Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich zimowych warunków bez naszej pomocy. Dokarmianie ptaków zimą to przykład aktywnej ochrony przyrody, którą warto praktykować. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się do naszej akcji.

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach