Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

2023-02-21

21.02.2023r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV, VI oraz VIII pn.: „Odpowiedzialność karna w kontekście przemocy rówieśniczej”. Dwugodzinne spotkania w klasach miały na celu uświadomienie uczniom skutków zachowań przemocowych względem rówieśników w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Prowadzący przedstawił również młodzieży jaka jest ich odpowiedzialność karna w sytuacji stosowania przemocy rówieśniczej. Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia: przestępstwo i wykroczenie – wyjaśnienie różnic wynikających ze stopnia szkodliwości społecznej czynu a także przewidywanych ustawowo sankcji, zdefiniowanie pojęcia czyn karalny, który dotyczy osób nieletnich oraz omówienie wszystkich wykroczeń, które stanowią czyn karalny.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki sfinansowaniu przez Gminną KOmisję Alkoholową w Pilchowicach - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

/I.Pietrucha/

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach