Ile łaciny w języku polskim?

2023-06-14

W bieżącym roku szkolnym jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki, jest działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków jest naszym dobrem narodowym. Dlatego przeprowadzono projekt popularyzujący język łaciński. Jego cele to:

  • zainteresowanie uczniów starymi i nowymi trendami językowymi,
  • poszerzenie wiedzy na temat języka polskiego i łacińskiego,
  • poznanie przyczyn napływu wyrazów łacińskich,
  • doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy i poszukiwania informacji uczniów, selekcji materiałów i ich prezentacji,
  • podanie przykładów obecności tego języka w życiu codziennym (medycyna, prawo, nauki przyrodnicze) oraz korzyści, jakie daje nauka języka łacińskiego (uczy logiki, myślenia, kultury, jest również ogromną pomocą w nauce języków obcych nowożytnych).


W klasach 4-8 na zajęciach języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie zrealizowano lekcje na w/w temat, w ramach których uczniowie wykonali: kl.6 prezentacje multimedialne i plakaty, kl. 4b – kolorowanie stylizowanych inicjałów, kl. 8 a i b – wykonanie inicjałów i stworzenie z nich łacińskich sentencji.

 

/J.Więcław/

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach