Jaś i Małgosia na tropie czyli Domowi Detektywi w kl. V

2023-06-20

Rokrocznie klasy V naszej szkoły biorą udział w programie profilaktycznym „Domowi Detektywi. Jaś i Małgosia na tropie”. Również w tym roku, uczniowie, pod kierunkiem wychowawczyni, p. Eweliny Bienek zaangażowali się w to ciekawe przedsięwzięcie.
Program realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem z rodzicami. Jego realizacja trwa około 12 tygodni. Uczniowie otrzymują pakiet zeszytów, które w zabawowo-ćwiczeniowej, komiksowej formie przybliżają  zagadnienia opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Piątoklasiści oprócz czytania i omawiania fragmentów książek, rozwiązywali zadania prowadzone przez liderów grup. Podsumowaniem programu był wybór tematu związanego z profilaktyką alkoholową i stworzenie w grupach plakatów na podstawie wcześniej opracowanego planu. Kiedy prace były gotowe zadaniem każdej grupy było zaprezentowanie ich pozostałym uczniom. Tematy poruszane przez uczniów podczas zadania to np. reklamy alkoholu, jego wpływie na mózg człowieka, konsekwencje prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu itp.
Realizacja tego programu od lat jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Serdecznie dziękujemy Komisji za zakup materiałów dla uczniów i nauczyciela.

/I.Pietrucha, E.Bienek/

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach