Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2023-06-21


Nasza placówka od lat współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilchowicach. Efektem tej współpracy jest szereg działań, inicjowanych i finansowanych przez Komisję, które znacząco uatrakcyjniają ofertę naszego Zespołu. W tym roku szkolnym na uwagę zasługuje:

  • Dwukrotny udział naszych uczniów (we wrześniu 2022r. oraz w lutym 2023r.) w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez firmę zewnętrzną, w ciekawy sposób poruszających problematykę przemocy rówieśniczej, hejtu i odpowiedzialności karnej nieletnich.
  • Udział chętnych uczniów z kl. I-III w cyklicznych zajęciach rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, prowadzonych przez specjalistów z Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA. Zajęcia te prowadzone w formie zabaw, wyjść w teren, rozmów, cieszą się wśród rodziców i ich pociech sporym zainteresowaniem.
  • Udział kl. VI w programie profilaktycznym DEBATA, który wykorzystuje interaktywne metody dialogu motywującego, a realizowany jest w taki sposób, aby wzmacniać w uczniach czynniki chroniące, jak: pozytywne kontakty z osobami dorosłymi, które prezentują poparcie dla abstynencji, akceptację wobec szkoły, która jest organizacją promującą zdrowy tryb życia, a także moralne aspekty trzeźwości.
  • Świetna zabawa kl. III podczas zajęć z programu CUKIERKI. Wykorzystanie przez prowadzącego bajki i ciekawych metod miało na celu naukę dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.
  • Uczestnictwo kl. V i VI w grudniu, w wyjazdowych dwudniowych spotkaniach „GWIAZDA MOCY - Pierwsza Wyprawa” realizowanych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Warsztaty przybrały formę opowieści z wykorzystaniem różnych technik i metod, w której młodzież aktywnie brała udział, a więc prezentacje multimedialne, filmiki, wywiady ze znanymi idolami młodych ludzi, mini konkursy, zabawy kreatywne, wspólne śpiewanie szant i rywalizacja zespołowa. Online w spotkaniu z organizatorami mogli również uczestniczyć rodzice uczniów.
  • Realizacja Programu Domowi Detektywi „Jaś i Małgosia na tropie” w kl. V. To cykl zajęć realizowanych wraz z rodzicami w domu i podczas lekcji wychowawczych w klasie, związanych z profilaktyką alkoholową. Zajęcia inspirowane zabawnymi komiksami miały na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej uczniów.
  • Sporym zainteresowaniem cieszy się również ciekawa forma współzawodnictwa w nauce uczniów najstarszych klas. Hasło Mega Średnia od kilku lat wywołuje na twarzy młodzieży uśmiech i mobilizację. Całoroczna praca nad wynikami w nauce może bowiem zaowocować niespodzianką na zakończenie roku. Ciekawe i efektowne nagrody motywują do nauki przez cały rok szkolny.
  • W tym roku GKRPA nie zapomniała również o starszych przedszkolakach, które otrzymały wsparcie w postaci interesujących książeczek profilaktycznych „Edukacyjne przygody Wiewiórki Soni” – poruszające tematykę asertywności, radzenia sobie z emocjami, bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia i tolerancji. Książeczki wsparły wychowawców przedszkolnych podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych a dzieciom dostarczyły frajdy w postaci kolorowanek i zabaw.
  • W ciągu całego roku szkolnego rodzice mogli również korzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego gminnego psychologa, który pełnił dyżury w Punkcie Konsultacyjny ds. Uzależnień i Pomocy w Pilchowicach.


Członkom GKRPA DZIĘKUJEMY za współpracę, za możliwość zwrócenia się o wsparcie w różnych sytuacjach ale przede wszystkim za efektywną pomoc w realizacji zadań profilaktycznych naszej placówki. Jak widać całkiem sporo tych działań a my mamy nadzieję na dalszy ciąg.

/I. Pietrucha/

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach