Podsumowanie innowacji "Zeszyt jak malowany"

2023-06-22

„Zeszyt jak malowany” - myślenie wizualne na lekcjach matematyki i nie tylko, to innowacja pedagogiczna, której adresatami byli uczniowie klas IV – VIII. Czas realizacji innowacji obejmował okres od października do czerwca 2023 roku. Nadrzędnym celem było szerzenie idei myślenia wizualnego w edukacji. Myślenie wizualne jest połączeniem zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów, ikon i rysunków. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez wszystkich ludzi. Elementy sketchnotingu były wprowadzane na lekcjach matematyki i techniki na bieżąco w trakcie całego roku szkolnego. Na dodatkowych zajęciach uczniowie zapoznawali się z rysnotką stworzoną przez nauczyciela. Poznawali ikony wykorzystywane w sketchnotingu (np. linie, ramki, dymki, chmurki, łączniki, strzałki, twarze i ludziki, emocje). Efekty tych zajęć można zobaczyć w galerii lub w zeszytach przedmiotowych, bowiem uczniowie tworzyli notatki wizualne również na innych przedmiotach. Rysunki uczniów są naprawdę wyjątkowe.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach