Grupa Wsparcia dla Rodziców

2023-09-06

Zapraszamy na wstępne spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców dzieci:

  • W kryzysie emocjonalnym,
  • Z trudnymi zachowaniami,
  • Z trudnościami okresu dorastania…


Spotkanie odbędzie się 27.09.2023r. o godzinie 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
Prowadząca: Sonia Skrętkowska, psycholog, psychoterapeuta


*Grupa Wsparcia to spotkania odbywające się cyklicznie, co 2 tygodnie przez okres jednego semestru roku szkolnego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie, ul. Kosmonautów 5a


**Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń do Poradni (tel. 32-235-14-76). Zgłoszenia przyjmowane są do 22.09.2022r.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach