2023-09-15

Drodzy Rodzice, bardzo prosimy o zapoznanie się z ogólnopolską kampanią "Pierwsze kroki w (cyber)Świecie". Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. Działania kampani nie zmierzają do zablokowania kontaktów dzieci z cyberświatem w ogóle. Celem jest propagowanie takich zasad i wzorców, które posłużą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci. 

Podajemy również informacje o miejscach pomocy telefonicznej

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". 
    tel. 800 120 002, telefon bezpłatny, czynny całą dobę

  • Ogólnopolski Telefon Zaufania - Uzależnienia
    tel. 800 199 990, telefon bezpłatny, czynny codziennie w godz. 16:00 - 21:00

  • Telefon zaufania dla osób uzależnionych od czynności
    tel. 801 889 880, czynny codziennie w godzinach 17.00-22.00. Stawka za połączenie zależna od taryfy operatora
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach