2023-10-29

Czy lekcja zawsze musi odbywać się w szkole? Otóż, nie! A przekonali się o tym uczniowie z klas piątych. Doświadczyli oni bowiem nietypowej lekcji języka angielskiego, która odbyła się 27.10.2023 r. w pobliskiej kawiarence „Stargany fotel”.

W związku z przerabianym tematem dotyczącym żywienia, zakupów oraz usług kawiarenka  okazała się świetnym miejscem do tego, by uczniowie mogli sprawdzić swe umiejętności językowe oraz utrwalić słownictwo związane z zamawianiem jedzenia, opisem dań oraz płatnością.

Przed wizytą dokładnie przestudiowaliśmy menu i przetłumaczyliśmy je, dzięki temu dobrze zapoznaliśmy ze słownictwem. Ćwiczona była przede wszystkim umiejętność mówienia w naturalnych warunkach, uczniowie używali wyłącznie języka angielskiego podczas składania zamówienia.  Mieli za zadanie wcielić się z rolę kelnerów i klientów. Musieli zadawać dodatkowe pytania oraz poprosić na końcu o rachunek.

Personel restauracji przyjmował nasze angielskie zamówienia i sam przyznał, że czegoś się nauczył. Mam nadzieję, że lekcja ta na długo pozostanie w pamięci uczniów, którzy mogli poćwiczyć język w praktyce, w miejscu innym niż szkoła, nie siedząc w ławkach, lecz na wygodnych kanapach przy smacznym jedzeniu.

Zrealizowaliśmy podstawę programową w której możemy przeczytać, że:  "Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym."

/M.Żyła/

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach