Warsztaty profilaktyczne „Cukierki”

2024-04-24

W dn. 17.04, 24.04.oraz 26.04 2024r. klasy I-III uczestniczyły w zajęciach warsztatowych programu profilaktycznego „Cukierki”. Jest to program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów klas początkowych, oparty na bajce Agnieszki Grzelak o tym samym tytule. Program ma na celu przybliżyć dzieciom informacje o środkach uzależniających i zagrożeniach z nimi związanych, rozwijać ich umiejętności społeczne i emocjonalne, kształtować pozytywny obraz siebie i asertywność. Prowadzący podczas warsztatów wykorzystuje różne metody pracy, takie jak czytanie bajki, prace plastyczne, burza mózgów, opis ilustracji, zabawy ruchowe itp.

Zajęcia prowadzili specjaliści z Pracowni Profilaktyki Sapientia z woj. Małopolskiego a zasponsorowała je Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdjęcia pokazują jak świetnie bawili się uczniowie podczas odkrywania treści bajki, chłonąc, poprzez kreatywne zabawy, ważne treści związane z zagrożeniami otaczającej rzeczywistości.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY GKRPA

za możliwość uczestnictwa w tej ciekawej i bardzo edukacyjnej inicjatywie.

/I. Pietrucha/

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach