Uczniowie klas I-III biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”-Podróżowanie przez czytanie”. Projekt będzie trwał od 1 października 2022r roku do 31 maja 2023 roku. PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE stanie się świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie, uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach