Każdy inny, wszyscy równi

Nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym „Każdy inny –wszyscy równi”, którego celem jest:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
    w życiu.

/M.Musiolik, M.Kaczmarek/

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach