Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w 2022r. otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Jest to kontynuacja rządowego programu, który ma na celu stwarzanie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć.

W ramach Priorytetu 3 tego Programu placówki szkolne mogą otrzymać finansowe wsparcie na różnorodne działania promujące czytelnictwo. Otrzymaliśmy kwotę 15 000 zł, z czego 9000 zł na zakup książek, 4200 zł na doposażenie biblioteki oraz 1800 zł na realizację działań wspierających zainteresowania czytelnicze uczniów.

W ramach otrzymanego dofinansowania szkoła planuje zakup książek – nowości, zgodnie z preferencjami uczniów. Wzbogacimy również bibliotekę o elementy wyposażenia, takie jak: laminator, drukarka, laptop. Natomiast w zakresie działań promujących czytelnictwo planujemy rozszerzenie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wilczy, organizację spotkań autorskich i warsztatów czytelniczych, liczne konkursy i akcje związane z książką, prowadzenie lekcji bibliotecznych itp.

O działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco zamieszczając na stronie placówki fotorelację.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach