Projekt edukacyjny Family Constellation Program

Od roku szkolnego 2020/2021 nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym "Family Constellation Program", realizowanym przez Grupę Profesja z Poznania.


Program trwający 2 lata obejmuje cykl szkoleń, w których uczestniczy szkolny pedagog. Zajęcia obejmują tematykę związaną z rodziną, ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, procedurą zakładania Niebieskiej Karty, wspieraniem dziecka i jego rodziny w sytuacji przemocy. Celem jest wymiana doświadczeń wypracowanych w trzech krajach (Polska, Litwa i Łotwa).


Udział w projekcie ma na celu poprawę jakości pracy szkoły, wypracowanie procedur, które umożliwią szybkie i efektywne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, nabycie umiejętności praktycznych związanych z tematyką.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach