W związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym, podczas którego rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – wirusowe i bakteryjne, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczął na terenie województwa śląskiego realizację kolejnej edycji Wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”.

 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych. Podczas zajęć dzieci przypomną sobie o  przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócą uwagę na znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów. W tej edycji działania zostaną wzbogacone modułem „Szkoła mycia rąk MAXA i ELLI.”, w którym najważniejszą częścią będzie prawidłowa higiena rąk. 

 

Działania podjęte w klasach I - III w ramach akcji WIRUSOOCHRONA

 

 

Uczniowie klasy I uczestniczyli w zajęciach z Wirusoochrony. Podczas zajęć lekcyjnych pierwszaki doskonale poradziły sobie z rozwiązaniem zagadek, które dotyczyły zdrowia i dbania o higienę swojego ciała, zobaczyli prezentację dotyczącą higieny rąk i film „Gdzie mieszkają bakterie?” Chcąc zdobyć medal czyściocha rozwiązywali przygotowane przez nauczyciela zadania: dzieci musiały ułożyć obrazki, jak prawidłowo myć ręce. W nagrodę za aktywny udział w zajęciach każdy otrzymał odznakę czyściocha, jednak przede wszystkim w głowach pozostała im wiedza, jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny.


 

 

 

Uczniowie klasy II a z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem brali udział w zajęciach związanych z higieną rąk „Czyste ręce – zdrowia więcej”. Głównym celem lekcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej. Na podstawie filmiku „Jak prawidłowo myć ręce?” wprowadzono dzieci w temat. Uczniowie poszukiwali również skarby – przedmioty związane z utrzymaniem higieny. Wykonali także eksperyment z pieprzem i mydłem, rozwiązywali krzyżówkę oraz wykonali pracę plastyczną związaną z tematem lekcji.


 

 

 

Klasa 2 b kolejny raz wzięła udział w akcji pt. "Wirusoochrona". Podczas lekcji dzieci rozmawiały o tym, jak chronić zdrowie przed wirusami, że mycie rąk, szczepienia są bardzo ważne w profilaktyce zdrowia. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki związane z tematem oraz wykonywali rysunki, co pozwoliło utrwalić wiedzę na temat wirusoochrony


 

Nasza klasa wzięła udział w akcji "Wirusoochrona" Celem działań było promowanie zasad higieny osobistej wśród dzieci ( prawidłowe mycie rąk) w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zakażeń wirusa SARS-CoV-2 i grypy. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Szkoła mycia rąk Elli i Maxa. Mycie rąk jako niezapomniane doświadczenie”. Dzięki prezentacji dowiedzieli się co to są bakterie, zarazki oraz gdzie można je znaleźć. Pogłębili swoją wiedzę na temat mikroorganizmów, właściwej higieny, jak również dlaczego należy dokładnie wycierać ręce. Poznali„4 kroki prawidłowego mycia rąk”. Po części zajęć teoretycznych bogatsi w nową wiedzę ćwiczyli umiejętność prawidłowego mycia rąk, następnie kolorowali obrazki dotyczące higieny osobistej. Na zakończenie nauczyli się rytmicznej piosenki ,,Mycie rąk to fajna sprawa”.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach