„Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat” - certyfikat

2023-03-16

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła otrzymała certyfikat „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”. Udział w konkursie wiązał się z wykonaniem określonych zadań. Konkurs miał na celu rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Działający w naszej szkole Szkolny Klub Wolontariatu – „Złote serca” w czasie trwania projektu zrealizował 9 zadań. Przeprowadzono między innymi ankietę na temat „Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Jak można pomóc innym? Włączyliśmy się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. W klasach odbyły się pogadanki na temat empatii, postaw altruistycznych, roli wolontariatu, które przeprowadziła pani pedagog Iwona Pietrucha. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Pomaganie jest fajne”. Włączyliśmy się do dwóch akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących dzieci (zbiórka kasztanów oraz starych kluczy). A w okresie zimowym przeprowadzono akcję zbiórki karmy dla ptaków. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat” było uzyskanie co najmniej 80% punktów. Jury , w którego skład wchodzili przedstawiciele organizatora konkursu, oceniali realizację zadań konkursowych. Nie od dziś wiadomo, że uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych. Nic więc dziwnego, że nasza szkoła uzyskała 100% ogólnej liczby punktów. Konkurs koordynowała pani Bogusia Dudziak.Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach