Zebrania i konsultacje


Terminy spotkań z rodzicami 

 Zebrania ogólne 

  • 6 września 2022

  • 15 września2022

  • 12 stycznia 2023

  • 18 maja 2022 

 Konsultacje z nauczycielami:

  • 8 listopada 2022

  • 8 grudnia 2022

  • 30 marca 2023

Zakończenie I półrocza – 13.01.2023

 

 

 

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach