Przewodniczący: Michał Goik

Z-ca: Małgorzata Wymysło oraz Aleksandra Szmit

Sekretarz: Apolonia Ludwig

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Bogumiła Dudziak


 

Poczet sztandarowy:

  • Marta Paluch
  • Daria Mnochy
  • Michał Kubicki
pdf
337080

Plan pracy samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

pdf
62274

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

pdf
344557

Ceremoniał szkolny

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach