Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Wilczy, działa już trzeci rok. W tym roku szkolnym nasz Wolontariat liczy 18 członków, którzy w pełni angażują się w pracę na rzecz wolontariatu. Opiekunami, którzy czuwają nad funkcjonowaniem i działaniem wolontariuszy są :
Agnieszka Pijanowska
Nikoletta Szymura
Michaela Losza.

 

Czym jest Wolontariat:


Wolontariat Szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły -nauczycieli, uczniów i rodziców -na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

 


 

Akcje Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020 :

 

pdf
222412

"Światełko dla Lwowa"

pdf
137751

Podsumowanie działalności wolontariatu "ZŁOTE SERCA"

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach