KOMUNIKAT


Dyrektor ZSP w Wilczy ogłasza, że od dnia 28.02.2024 r. do 13.03.2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Wilczy. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025. 

 

 

Prosimy rodziców o złożenie wniosku w sekretariacie szkolnym. Druki do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej w zakładce UCZNIOWIE - Nabór do klasy I

 

 Artur Mielczarek 

Dyrektor ZSP w Wilczy


 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach