ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH

2023-11-16

Do Ludzi Wielkiego Serca, Przyjaciół i Sympatyków Kresów,
Mieszkańców Gminy Pilchowice

Szanowni Państwo, w nieprzewidywalnych okolicznościach wojny na wschodzie chcemy wesprzeć Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu w akcji „ ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH”. Mimo niepewnej sytuacji wojennej - mamy poczucie, że nie wolno nam zostawiać Rodaków bez pomocy, szczególnie w ten przedświąteczny czas. Liczy się każda, najmniejsza nawet pomoc. O tę pomoc – gorąco apelujemy!

Zbieramy przede wszystkim trwałą żywność, słodycze, kawę, herbatę, środki czystości i higieny osobistej. Dary można przekazać w dniach od 15 listopada do 7 grudnia w następujące miejsca:

Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja w Wilczy ul. Karola Miarki 121
Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach (budynek Zespołu Szkolno –Przedszkolnego) ul. Szkolna 1
Filia biblioteki w Żernicy ul. Szafranka 9
Filia biblioteki w Wilczy ul. Karola Miarki 123
Filia biblioteki w Nieborowicach ul. Główna 50
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Śląskich w Stanicy ul. Gliwicka 18
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. Karola Miarki 27
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy ul. Leopolda Miki 37
Publiczne Przedszkole w Nieborowicach ul. Główna 50
Publiczne Przedszkole „Wesoła Gromadka” w Pilchowicach ul. Szkolna 1A

Wpłaty: Konto TMLIKPW
ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM NR: 88 1050 1230 1000 0022 8282 9288

Wszelkie informacje tel. 790 505 604

Akcję „ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH” propaguje również „Lwowska Fala” na antenie Polskiego Radia Katowice i Polskiego Radia Opole (co niedzielę o godz. 8.10)


Każdy gest dobroci, każde serce otwarte na potrzeby innych, liczy się najbardziej w tak trudnych chwilach.
POMÓŻMY NASZYM RODAKOM GODNIE SPĘDZIĆ TE ŚWIĘTA!

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach